Đừng cố níu kéo một vài mối quan hệ

by Nemo
Sống hay tồn tại