Hiking Nan Shan đi, Nan Shan đẹp lắm

by Nemo
Nan Shan với bãi cỏ lau đẹp tuyệt