Chi phí sinh hoạt tại Malaysia, một tháng chi tiêu khoảng bao nhiêu?

by Nemo
Chi phí ăn ở, sinh hoạt ở Malaysia